Contact

Page

Address: Adıyaman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, C-15   02040 Merkez/Adıyaman, Turkey

Telephone: +90 (0) 416 223 38 00

E-mails: aytac@aytackadioglu.com

akadioglu@adiyaman.edu.tr